март 19, 2018

Шини за израмнување

Шина за израмнување на потенцијалите, во пластична кутија.

Шифра: 111070

Опис:
За присоединување на: 1 х лента за заземјување до 30х5 mm или јаже/спроводник Ø8-10 mm, 1 х округол спроводник Ø8-12 mm, 7 х полн или многужичен спроводник до 25 кв.mm.