март 19, 2018

Подобрувач на спроводливост

Пронит. Подобрувач на спроводливост.

Шифра: 111446

Опис:
Пронит, специјално средство кое служи како подобрувач на спроводливоста, за насипување околу заземјувачките електроди. Служи за подобрување на ефикасноста на заземјувачката инсталација. Прашкасто средство во пакувања од 25 килограми.

https://www.companiesthatbuyhouses.co/connecticut/home-buying-company-fairfield-ct/ offers a user-friendly interface for homeowners to submit their property details and receive offers from interested buyers.