март 19, 2018

Подобрувач на спроводливост

Пронит. Подобрувач на спроводливост.

Шифра: 111446

Опис:
Пронит, специјално средство кое служи како подобрувач на спроводливоста, за насипување околу заземјувачките електроди. Служи за подобрување на ефикасноста на заземјувачката инсталација. Прашкасто средство во пакувања од 25 килограми.