март 19, 2018

Мотнажни држачи

Универзален држач за срт, со основа изработена од нерѓосувачки челик и клипс тип А, од нерѓосувачки челик.

Шифра: 111192

Опис:
Универзален држач за срт (покривен капак), со можност за регулирање, со основа изработена од нерѓосувачки челик и клипс тип А од нерѓосувачки челик. За водење на спроводник Ø8 mm. Прилагодлив за сите видови покривни капаци.

Држач од нерѓосувачки челик за спроводник Ø8 mm.

Шифра: 111027

Опис:
Монтажен држач од нерѓосувачки челик со клипс од нерѓосувачки челик за водење на спроводник Ø8 mm. Најчеста примена на метални покриви по срт и странични спустови.

Држач за метален покрив со подлошка.

Шифра: 111003

Опис:
Клипс од нерѓосувачки челик со подлошка. Отвор Ø7 mm, за водење на спроводник Ø8 mm. Долниот дел на држачот е со кружен отвор наменет за завртка.

Бетонско блокче со пластична основа за водење на спроводник Ø8 mm по рамен покрив.

Шифра: 111630

Опис:
Бетонско блокче со пластична основа за спроводник Ø8 mm по рамен покрив. Бетон 1 kg и UV пластична основа. Препорачано монтажно растојание 1 m.

Држач со клема од нерѓосувачки челик за спроводник Ø8 mm по битуменси покрив.

Шифра: 111010

Опис:
Држач со клема за спроводник Ø8 mm, од нерѓосувачки челик. Опфатницата е во форма на штипка со можност за прифаќање кон површина до 5 mm (дебелина на битуменска плоча). Најчеста примена на битуменски покриви.