март 19, 2018

Монтажни држачи

Универзален држач на спроводник Ø8 mm за срт, за полукружен ќерамиден капак. 

Шифра: 111144ro

Опис:
Универзален држач на спроводник Ø8 mm за срт. Со основа од топлопоцинкован челик, бојадисан(боја кафено-црвена) и клипс тип А од нерѓосувачки челик.

Држач на спроводник Ø8 mm за рамни ќерамиди. 

Шифра: 111023ro

Опис:
Држач на спроводник Ø8 mm со основа L=110 mm,од топлопоцинкован челик, бојадисан(боја кафено-црвена) и клипс тип А од нерѓосувачки челик.