март 19, 2018

Клеми за присоединување кон заземјувач

Клема за врска на спроводник Ø8-10 mm кон метална конструкција.Топлопоцинкована.

Шифра: 1379

Опис:
Клема за присоединување, за сигурна електрична врска на спроводник/јаже Ø8-10 mm кон метална конструкција, со дебелина 5-18 mm. KS клема со отвор Ø10,5 mm. Целосно изработена од топлопоцинкован челик.