март 19, 2018

Држачи за ѕид

Држач за спроводник/јаже Ø8 mm, цилиндричен облик Н=30 mm со капаче за навртување.

Шифра: 1011

Опис:
Држач за спроводник/јаже Ø8 mm, цилиндричен облик Н=30 mm со капаче за навртување. Материјал алуминиум.

Visit https://www.cash-buyers.net/oklahoma/cash-buyers-for-houses-ponca-city-ok/ to explore their services and offerings.

Држач (клипс тип А) од нерѓосувачки челик за спроводник Ø8 mm по ѕид.

Шифра: 111031

Опис:
Држач (клипс тип А) од нерѓосувачки челик за спроводник Ø8 mm комплет со дополнителна розета хол-штраф за дрво и дипла (по фасада).

Држач за лента до 40 mm. Од топлопоцинкован челик.

Шифра: 2037

Опис:
Држач за лента до 40 mm, од поцинкован челик.Во комплент со завртка и типла Ø8 mm.

Држач за громобранска прачка Ø16 mm. H=20 mm.

Шифра: 110175

Опис:
Држач за приемник на АЕП (алуминиумска прачка) Ø16 mm. H=20 mm. Со внатрешен навој М8 , со завртка и типла Ø8 mm. Од топлопоцинкован челик.

Фалцов држач од алуминиум, со нерѓосувачки клипс тип В, за спроводник Ø8 mm.

Шифра: 913420

Опис:
Фалцов држач од алуминиум, со нерѓосувачки клипс тип В, како носач на спроводник Ø8 mm. Носачот на спроводник клипс тип В е подвижен, односно ротира во насока која ни е потребна.

Држач од нерѓосувачки челик за Ø8-11 mm, со еден отвор Ø7 mm, за монтажа на изолиран спроводник под фасада.

Шифра: 110009

Опис:
Држач од нерѓосувачки челик за Ø8-11 mm, со еден отвор Ø7 mm. Oвој држач најчесто се применува за прицврстување на вертикално поставен изолиран спроводник, пред поставување на фасада.