март 19, 2018

Длабоки заземјувачи

Нерѓосувачки кол за заземјување V2A, Ø20/L=1500 mm. Тип А. Со куплирање.

Шифра: 110120

Опис:
Заземјувачка сонда Ø20/L=1500 mm, тип А. Од нерѓосувачки челик V2A. Овие сонди се изработени со специјални жлебови кои овозможуваат куплирање при набивањето во земја, односно се надоврзуваат еден врз друг.