март 19, 2018

Дијагонални клеми за соединување

Клема за врска помеѓу лента за заземјување до 40 mm и отвор Ø8-10 mm. Од два дела. Топлопоцинкована.

Шифра: 111354

Опис:
Клема за врска помеѓу лента за заземјување до 40 mm и лента за заземјување до 40 mm. Врска помеѓу лента за заземјување до 40 mm и отвор Ø8-10 mm(арматура). Од два дела. Со две завртки М10 и навртки. Материјал топлопоцинкован челик.

Клема за врска помеѓу кол(сонда) за заземјување Ø20 mm и лента за заземјување 30 mm. Од три дела. Топлопоцинкована./strong>

Шифра: 111356

Опис:
Дијагонална клема за заземјување со можност за врска помеѓу кол(сонда) за заземјување Ø20 mm и лента за заземјување 30 mm. Од три дела. Со две завртки М10 и навртки. Од топлопоцинкован челик.