март 19, 2018

Вкрсни клеми

Вкрсна клема за врска помеѓу лента за заземјување до 40 mm/лента 40 mm. Од два дела. Топлопоцинкована.

Шифра: 900047

Опис:
Вкрсна клема за врска помеѓу лента за заземјување до 40 mm/лента 40 mm со 4 завртки М8х25 и навртки. Од топлопоцинкован челик.

Вкрсна клема за врска помеѓу спроводник Ø8-10 mm и лента за заземјување 30 mm. Од два дела. Топлопоцинкована.

Шифра: 1322

Опис:
Вкрсна клема. Oд два дела за присоединување на јаже Ø8-10 mm/лента за заземјување 30 mm. Сo 4 завртки М8х25 и навртки. Целосно од топлопоцинкован челик.