март 15, 2018

Бајпасни врски

Бајпас L=400 mm; 16 mm2 бакaрен кабел со кабелни врвови-нерѓосувачки челик.

Шифра: 910096

Опис:
Бајпас кабел со L=400 mm; флексибилен бакарен кабел 16 mm2 со кербовани кабелски приклучоци од алуминиум, MULTI PLUS клема, завртка и навртка од нерѓосувачки челик. Технологија на прицврстување-без водух, избегнување на формирање на биметален елемент. За присоединување на метални фасади, метални облоги и друго.


Бајпас-шина плетена од бакар, L=180 mm.

Шифра: 1375

Опис:
Баjпас-шина плетена од бакар со еквивалентен пресек 50 mm2, висок степен на свиткување, со должина L=180 mm. Во двата краеви со издупчени приклучоци со отвори (4х6,5 mm; 8х5,1 mm; 2х10,5 mm), погодни за нитување и штрафовска врска. За електрично присоединување на фасади, облоги, подвижни елементи и друго.


Баjпас-шина плетена од алуминиум, L=180 mm.

Шифра: 1376

Опис:
Баjпас-шина плетена од алуминиум со еквивалентен пресек 50 mm2, висок степен на свиткување, со должина L=180 mm. Во двата краеви со издупчени приклучоци со отвори (4х6,5 mm; 8х5,1 mm; 2х10,5 mm), погодни за нитување и штрафовска врска.За електрично присоединување на фасади, облоги, подвижни елементи и друго.

Баjпас-шина плетена од алуминиум, L= 300 mm.

Шифра: 911688

Опис:
Баjпас-шина плетена од алуминиум со еквивалентен пресек 50 mm2, висок степен на свиткување, со должина L=300 mm. Во двата краеви со издупчени приклучоци со отвори (3х10,5 mm), за штрафовска врска М10. За електрично присоединување на фасади, облоги, подвижни елементи и друго.